Žmonės kurie nori daikto Kruvinasis mesijas Mao Dzedungas - istorinė apybraiža