Žmonės kurie nori daikto Lietuviška knyga Kiekybinė analizė, Daukšas, Vilnius, 1941