Žmonės kurie nori daikto Perku HiTex ( dendy ziliton zhiliton nintendo sega )